Balkancar
Изделията на „Балканкар Г.Михайлов" АД отговарят на всички съвременни изисквания за безопасност, ергономичност, ефективност и екологичност. Освен с производството и продажбата на ел. окомплектовка, фирмата се занимава със сервиз, ремонт и рециклиране на електродвигатели.
Електромагнити превключващи за мотокари

Модели:
462048 00.00
7006 05.00.00

ЕМА 1160/2X8/12
EMA 1160/2x8/24

Постояннотоковите двойнодействащи електромагнити са предназначени за превключващия механизъм за регулиране посоката на движение на мотокара "напред-назад". Характеризират се с безотказна работа и повишена устойчивост.

» повече информация
тип Номинални Данни
Модели сила ход на котвата напрежениережим на раб. износоуст.
 NmmVS раб. цикли 
EMA 1160/2x8/12 >2002x8121;411.106F
EMA 1160/2x8/24>2002x8241;411.106F
Магнит превлк.>2002x812;241;411.106F


Реверсор за електрокари и мотокари

Модели:
3164 00.00.00 R-1
3164 00.00.00 R-1-L
3164.1 00.00 RB-1

Електрически инсталации за кари

Модели:
EP 001.2/006.2; ES 301.2
EV 687/717/735
EN 180
DV 1664/1693

Щепселни съединения с проводници

Модели:
EP 001.2/006.2; ES 301
ET 508; EV 654
EV 687; 717; 735
EV 695/698; EV 715/720; EV 792

Щепселните съединения с проводници са електротехнически изделия предназначени за разпределение, комутация и потребление на електрическата енергия в електрокарите.

» повече информация
Щепселни съединения с проводници
Означениетип ЩСЕЕсеч. пров.L1L212d1d2d3d4
Аmm2mmmmmmmmmmmmmmmm
006.2.12.02.0010016522784728,48,417,415,8
006.2.12.03.0010016522784728,46,48,48,4
006.2.12.04.0010016522784726,48,417,415,8
011.2.15.03.0010025522784728,48,417,415,8
011.2.15.04.0010025522784728,48,417,415,8
011.2.15.05.0010025522784728,48,48,48,4
Щепселни съединения с проводници (НЕПОДВИЖНИ)
Означениетип ЩСЕЕ сеч. пров. L1L21H2d1d2
Аmmmmmmmmmmmmmm
687.33.10.09.13.0010025522784728,410,5
687.33.10.09.14.0010025522784728,410,5
717.33.22.09.17.00 200356531112968,410,5
717.33.22.09.18.00 200356531112968,410,5
735.33.10.09.15.0032050662413510910,510,5
735.33.10.09.16.0032050662413510910,510,5
Щепселни съединения с проводници (ПОДВИЖНИ)
 тип ЩСЕЕсеч. пров.d1d2
Amm2mmmm
687.33.10.09.12.001002515,917,5
687.33.10.09.13.001002515,917,5
717.33.22.09.15.002003515,917,5
717.33.22.09.16.002003515,917,5
735.33.10.09.17.00320502123
735.33.10.09.18.00320502123
Електрически инсталации за кари
Табла електрически

Модели:
3811.3 - EV 687
3827.9 - EV 717
3833.1 - EP/ 001.2; ES/301.2
3826.1 - EP/ 006.2
3851 - ES 301.2

Електрическите табла към електрокарите обединяват част от електротехническите изделия в удобна за общата окомплектовка и монтаж цел. Те са част от електрическата инсталация и могат да изпълняват своите функции едва след включването към нея.

» повече информация
 L1L2B1B2H1H2
mmmmmmmmmmmm
3811.3. 00.00.00505515175216283328
3833.1. 00.00.00610620155200200240
3826.1. 00.00.00610620155200200240
3827.9. 00.00.00700710176216285335
3827.7. 00.00.00700710176216285335
3827.6. 00.00.00700710176216285335


Постояннотокови електрически двигатели

Модели:
PMD - 3
DN 0.45/22/30
PVD 4/1500

Постояннотокови електрически двигатели за електрокари

Модели:
DSA 0,7/2,2/22
ES 0,7/4,5/28
ET 1,2/2,2/25-01

Ротори и бобини за постояннотокови ел. двигатели за електрокари
Барабани спирачни

Модели::
6185 03 00 02
6187 03 00 01
6191 03 00 02

Спирачните барабани, главините и джантите, които предлагаме са част от мост преден на електро- и мотокарите. Върху тях се поставят гуми пневматични.

» повече информация
 L1L2d1d2d3
mmmmmmmmmm
6185.03.00.02110-0,8765-1,2212190+0,29110+0,087
6187.03.00.011390,555+1,2225190+0,29110+0,054
6191.03.00.03177-0,6372+1,2305270+0,32160+0,063
6205.04.00.01107-0,3572312270+0,32139+0,063
6212.00.00.3711569,5246203+0,29134,8+0,063
698.33.6.18.00.00.0116547260180+0,25110+0,054


Главини

Модели:
6185 03 00 01
6185 03 00 02
6191 03 00 04
6205 04 00 02

Спирачните барабани, главините и джантите, които предлагаме са част от мост преден на електро- и мотокарите. Върху тях се поставят гуми пневматични.

» повече информация
 L1d1d2d3d4d5
mmmmmmmmmm;mm;
6185.03.00.01100-0,54185110f895-0,14907757
6187.03.00.0299+0,435185110f895-0,14907757
6191.03.00.041310,5236160f8130+0,1112571107
6205.04.00.02100+27205139f895+0,087907757
Ново направление в производствената ни дейност е заваряване на метални конструкции, разработка на нови видове помпени електродвигатели за кари.