Balkancar

Бoлгария


3230 г. Кнежа
Г. Димитров, 185
тел: +359-9132 4168


Для контактов: Красимира Братойчева
Тел: +359 875 221006
Факс: +359 9132 7465
Моб: +359 885 024487
E-mail: manager@balkancargm.bg
Изпълнителен Директор: С.Саев
Email: s.saev@balkancargm.bg

имя:
e-mail:
комментарии/вопросы::