Balkancar

Дружеството притежава сертификат за качество:

TÜV е германска организация, която работи за валидация на безопастността на продукти от всякакъв вид с цел защитата на хората и околната среда. Като независим консултант, те изследват работата на моторни средства, енергийни инсталации, устройства и продукти.


(Photo: TÜV SÜD)